Valitut rajaukset: HYBRID Poista rajaukset
Rajaa hakua
Muu
Opetuskieli
Toteutustapa
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
7L00FT63-3003
Toteutetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä. Opintojakson vastuu on TAMKilla.
7L00FU33-3002
Toteutetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä. Opintojakson vastuu on Metropolia Ammattikorkeakoululla.
7L00FU34-3002
Toteutetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä. Opintojakson vastuu on TAMKilla.
5C00ES90-3003
Puolustusvoimien johtamisopinnot eivät anna vapautusta tästä opintojaksosta, koska sisältö on erilainen.
5K00DL69-3004
Teollisuustalouden syventävä opintojakso, jatkokurssi Teollisuustalouden perusteille
5K00DM73-3007
Technology Academy, Part 1 -opintojakso korvaa OPSin mahdollisen pakollisen opintojakson 5N00CQ10 Projektityö/Project Work 5 op. Vain toinen näistä opintojaksoista voidaan sisällyttää ammattiaineisiin opiskelijan HOPSissa. Technology Academy, Part 1 -opintojaksolla aloitettu projekti jatkuu monessa tapauksessa Technology Academy, Part 2 - opintojaksolla. Tämä korvaa OPSssa mahdollisen pakollisen opintojakson 5K00DL59 Konetekniikan työelämäprojektit. Vain toinen näistä opintojaksoista voidaan sisällyttää ammattiaineisiin opiskelijan HOPSissa.
7F00EB96-3003
Opintojakso ei välttämättä toteudu joka vuosi.
3H00EO91-3004
Arvioidaan suoritusmerkinnällä.
3H00EO93-3004
Arvioidaan suoritusmerkinnällä.
3H00EO95-3003
Arvioidaan suoritusmerkinnällä.
3H00EO99-3004
Arvioidaan suoritusmerkinnällä.
3H00EP05-3004
Arvioidaan suoritusmerkinnällä
3H00EP07-3004
Opintojakson voi suorittaa 3 - 15 opintopisteen laajuisena. Hän saa palautteen tiimiltään sekä valmentajaltaan. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.
3H00EP09-3004
Opintojakson voi suorittaa 3 - 15 opintopisteen laajuisena. Hän saa palautteen tiimiltään sekä valmentajaltaan. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.