Valitut rajaukset: Konetekniikan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
5N00EK77-3067
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK78-3067
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK79-3047
Riittävä suomen kielen taito; läsnäolovelvoite: 80% pidetyistä lähiopetustunneista.
5N00EK79-3048
Riittävä suomen kielen taito; läsnäolovelvoite: 80% pidetyistä lähiopetustunneista.
5N00EK79-3049
Riittävä suomen kielen taito; läsnäolovelvoite: 80% pidetyistä lähiopetustunneista.
5N00EK79-3050
Riittävä suomen kielen taito; läsnäolovelvoite: 80% pidetyistä lähiopetustunneista.
5N00EK80-3038
The students have passed the course when they have been present to 80% of the classes, completed the agreed tasks and taken part in the exam.
5N00EK81-3055
Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty näyttökoe tai vastaavan opintojakson suoritus toisessa ammattikorkeakoulussa. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5N00EK86-3042
Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista. Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty lähtötasotesti tai vastaavat tiedot toisesta ammattikorkeakoulusta.
5K00DJ85-3020
Suunnitteluohjelmana käytetään SolidWorks-ohjelmistoa ja PDM-järjestelmänä SolidWorksPDM-ohjelmaa.
5K00DJ95-3021
Sammutusharjoitus pidetään ulkona, joten huomioi tulityökorttikoulutuksen päivänä oleva sää. Kummankin korttikoulutuksen osalta kokoaikainen läsnäolo on pakollista. Poissaoloa ei pysty korvaamaan lisätöillä tms. Molempien korttikoulutuksien kesto on 8h, joten myöhästyminen koulutustilaisuudesta johtaa osuuden hylkäämiseen.
5K00DK05-3017
Suunnitteluohjelmana käytetään SolidWorks-ohjelmistoa ja siihen integroitua Simulation ja Visualize-lisäosia, sekä PDM-järjestelmänä SolidworksPDM-ohjelmaa.
5K00DK05-3018
Suunnitteluohjelmana käytetään SolidWorks-ohjelmistoa ja siihen integroitua Simulation ja Visualize-lisäosia, sekä PDM-järjestelmänä SolidworksPDM-ohjelmaa.