Valitut rajaukset: Talotekniikka Poista rajaukset
5N00EI72-3065
Vaihtoehtoisuus projektisuuntautuneeseen toteutukseen
5T00EF17-3006
Tämä opintojakso on tarkoitettu 1. vuoden jälkeisen kesän harjoitteluun. Harjoittelun tarkemmat sisältövaatimukset määritellään koulutusohjelman harjoitteluohjeissa.
5T00EF27-3005
Työmaatutustumiskäyntejä monialaisessa ryhmässä yhdessä LVI-talotekniikan ja rakennusalan työnjohdon opiskelijoiden kanssa. Opiskelijoilta edellytetään olevan hankittuna työmailla vaadittavat suojavälineet ja henkilökortit.
5T00EF53-3003
Opintojakso suoritetaan yhteistoiminnassa LVI-talotekniikan opiskelijoiden kanssa
5T00EF55-3005
Harjoittelu 2.1 suoritetaan 2.opintovuonna.
5T00EI30-3005
Oppimistehtävät sovitaan työtehtäväkohtaisesti
5T00EI40-3004
Harjoittelu 3 sijoittuu 3.(-4.) opintovuoteen.
5T00EP99-3004
Opintojakson avulla kirjataan opintoihin liittyviä projektitöitä ja -opintoja.
5T00EQ00-3004
Opintojakson avulla kirjataan opintoihin liittyviä projektitöitä ja -opintoja. Opiskelija voi valita täydentäviin tai syventäviin opintoihinsa kaksi projektiopintojaksoa opintoihin kuuluvan pakollisen projektiopintojakson lisäksi. Projekteille tulee asettaa omat oppimistavoitteet ennen projektien aloittamista. Opintopisteet määräytyy projektin laajuuden mukaan.