Valitut rajaukset: Talotekniikan tutkinto-ohjelma, LVI-talotekniikka Poista rajaukset
5N00EI72-3066
Vaihtoehtoisuus projektisuuntautuneeseen toteutukseen
5T00EI30-3005
Oppimistehtävät sovitaan työtehtäväkohtaisesti
5T00EI40-3004
Harjoittelu 3 sijoittuu 3.(-4.) opintovuoteen.
5T00EP99-3004
Opintojakson avulla kirjataan opintoihin liittyviä projektitöitä ja -opintoja.
5T00EQ00-3004
Opintojakson avulla kirjataan opintoihin liittyviä projektitöitä ja -opintoja. Opiskelija voi valita täydentäviin tai syventäviin opintoihinsa kaksi projektiopintojaksoa opintoihin kuuluvan pakollisen projektiopintojakson lisäksi. Projekteille tulee asettaa omat oppimistavoitteet ennen projektien aloittamista. Opintopisteet määräytyy projektin laajuuden mukaan.
5T00EV33-3005
Harjoittelu 2 sijoittuu 2. lukuvuoden opintoihin.
5T00EV33-3006
Harjoittelu 2 sijoittuu 2. lukuvuoden opintoihin.