Valitut rajaukset: Biotuotetekniikan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
5N00EK77-3075
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK78-3075
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5P00ED78-3006
Perustiedot puukuiduista ja massoista.
5P00EE22-3002
Tutkimukselliset menetelmät -opinnot tulee suorittaa ennen opinnäytetyön aloittamista. Ne järjestetään sekä kevät- että syyslukukaudella ja niistä tiedotetaan kolmannen ja neljännen vuosikurssin opiskelijoille sähköpostitse. Opinnäytetyön aihe ja aloittaminen hyväksytetään tutkintovastaavalla. Opinnäytetyölle nimetään aina ohjaaja.