Valitut rajaukset: Musiikki Poista rajaukset
2X00GW44-3001
Opintojakso voidaan toteuttaa tarvittaessa vieraalla kielellä
2X00GW48-3001
Opintojakso on mahdollista toteuttaa englannin kielellä
2X00GW58-3001
Musiikin tutkinto-opiskelijoilla on etusija tälle opintojaksolle. Opettaja hyväksyy opiskelijat opintojaksolle.
2X00GW62-3001
Opintopistemäärä voi vaihdella produktiomäärän mukaan. Aktiivinen osallistuminen TAMK produktioihin vaaditaan
2X00GX82-3001
Vain musiikin tutkinto-opiskelijoille. Muiden kuin sävellyksen pääaineopiskelijoiden on sovittava osallistumisesta etukäteen opintojakson opettajan kanssa.
2X00GX90-3001
Musiikin tutkinto-opiskelijoilla on etusija tälle opintojaksolle. Opettaja hyväksyy opiskelijat opintojaksolle.
2X00GY11-3001
Vain sävellyksen pääaineopiskelijoille. Sävellys 1:n kanssa samanaikaisesti on suositeltavaa osallistua myös opintojaksoille Harmonia sekä Kontrapunkti ja äänenkuljetus.
2X00GZ28-3001
Läsnäolo: 80%