Valitut rajaukset: Luonnonvara- ja ympäristöala Poista rajaukset
6M00DV54-3008
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
6M00DV55-3008
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
6M00DV61-3004
Jompikumpi opintojaksoista puunhankinnan suunnittelu ja logistiikka tai metsän eri käyttömuotojen yhteensovittaminen on suoritettava osana metsätalouden erityisosaaminen -opintokokonaisuutta
6M00DV62-3004
Jompikumpi opintojaksoista puunhankinnan suunnittelu ja logistiikka tai metsän eri käyttömuotojen yhteensovittaminen on suoritettava osana metsätalouden erityisosaaminen -opintokokonaisuutta
6M00EU74-3008
Perusharjoittelu voi olla suppeampi kuin 10 op, jos asiantuntijatehtävien harjoittelu on vastaavasti laajempi. Kaikkiaan harjoittelua tulee olla 30 op.