Valitut rajaukset: Autotekniikan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
5C00ES50-3005
Opiskelija oma-aloitteisesti hankkii harjoittelupaikan. Opintopisteet haetaan lomakkeella syyskuussa. Harjoittelupaikan on oltava autoalalta ja työtehtävän autoalaan selkeästi liittyvä. Muita aloja tai työtehtäviä ei hyväksytä harjoittelun perusteeksi. Esimerkkinä hyväksytyistä työtehtävistä korjaamotekniikassa: varaosamyyjä, autoasentaja, autokatsastuksen järjestelijä. Esimerkkeinä hyväksytyistä työtehtävistä työkonetekniikassa ja älykkäissä koneissa: varaosamyyjä, asentaja autoalalla tai metalliteollisuudessa, ostaja, autokatsastuksen järjestelijä. Tyypillisin esimerkki ei hyväksytystä tehtävästä on kuljettajatehtävät. Hylkäyksen peruste on tässä tehtävässä liittyminen logistiikan koulutusalaan, ei ajoneuvo-ja kuljetustekniikkaan.
5C00ET08-3003
Opiskelija pitää tehtäväpäiväkirjaa ja suorittaa aikataulussa sovitut tehtävät keräten samalla portfoliota osoittaakseen osaamisensa. Suorituksen arviointi tapahtuu portfolion perusteella. Opintopistemäärä voi vaihdella suorituksen suuruuden perusteella. Projektin opiskelijat valitaan hakuprosessin kautta. Kurssin voi korvata vaihto-ehtoisilla muilla opinnoilla, jotka hyväksytetään HOPSin avulla.
5C00ET12-3003
Opiskelija oma-aloitteisesti hankkii opinnäytetyön aiheen teollisuudesta tai julkiselta sektorilta. Myös opiskelijan omista aiheista on mahdollista tehdä opinnäyte, mutta tätä ei suositella. Opinnäytetyön tulee kohdistua koulutusohjelman perustana olevan tehtäväalueen kannalta tärkeään kokonaisuuteen. Se voi olla yksi projekti tai osa monialaista projektia tai tutkimusta. Kaikki opinnäytteet ovat julkisia.
5C00GS37-3001
Tämä kokonaisuus pitää olla suoritettuna, ennen kuin voi aloittaa autolaboratoriossa työskentelyn TAMKssa.
5C00GS37-3002
Tämä kokonaisuus pitää olla suoritettuna, ennen kuin voi aloittaa autolaboratoriossa työskentelyn TAMKssa.
5N00EK77-3082
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK78-3084
Riittävä suomen kielen taito; vaihtoehtoinen suoritustapa: näyttökoe.
5N00EK79-3054
Riittävä suomen kielen taito; läsnäolovelvoite: 80% pidetyistä lähiopetustunneista.