Valitut rajaukset: Projektitoimisto Poista rajaukset
TA00GB91-3002
Kurssin sisältö on niin laaja, että kurssin aihealueita on suunniteltu syvennettävän käytännön harjoitteluissa.
TA00GB92-3002
Osa opinnoista toteutetaan yhteistyössä hankkeen partneriverkoston yritysten kanssa. Opintojaksolla on tiivis yhteys Tapahtumaturvallisuus-kurssiin sekä Harjoittelu 1 -jaksoon.
TA00GB93-3002
Harjoittelussa noudatetaan sopimusten, vastuiden ja vakuutusten osalta TAMKin harjoittelukäytäntöjä.
TA00GB94-3002
Harjoittelu 2 on vapaaehtoinen osa koulutusta, mutta sitä suositellaan täydentämään eri kurssien sisältöjä. Harjoittelijalta edellytetään harjoiteltavaan tehtävään soveltuvaa perusosaamista. Harjoittelussa noudatetaan sopimusten, vastuiden ja vakuutusten osalta TAMKin harjoittelukäytäntöjä.