Valitut rajaukset: Poista rajaukset
2X00GZ28-3001
Läsnäolo: 80%
2X00GZ39-3001
Musiikin tutkinto-opiskelijoilla on etusija tälle opintojaksolle. Opettaja hyväksyy opiskelijat opintojaksolle.
2X00GZ47-3001
Opiskelija kirjoittaa harjoittelustaan lyhyen raportin, jossa hän reflektoi prosessia ja oppimistaan. Läsnäolo 100%. Poissaoloista neuvoteltava etukäteen ohjaajan kanssa.
2X00GZ58-3001
• Osallistuminen opetukseen ja järjestetyille mestarikursseille sekä konsertteihin • Esiintyminen syyslukukaudella konsertissa, josta saadaan kirjallinen palaute • Esiintyminen kevätlukukaudella konsertissa, josta saadaan suullinen palaute • Läsnäolo 80% HUOM! Laulun tutkintovaatimukset löytyvät erikseen Moodlesta, tutustu niihin opettajasi kanssa!
2X00GZ70-3001
Tanssinopetus toteutetaan tasoryhmissä, joita on kolme. I-taso on perustaso/ alkeet II-taso on keskitaso III-taso on edistyneet/ mahdollisesti ammattiopinnot tai vastaavat suorittaneet. Opiskelija toteuttaa tanssin opintonsa omaa osaamistaan vastaavassa tasoryhmässä, jonka tanssiopettaja hänelle määrittelee. Opiskelija voi vaihtaa tasoryhmää opettajan suostumuksella, mutta välttämättä tasoryhmä ei muutu opintojen aikana. Läsnäolo: 80%
2X00HD10-3001
Osallistuminen 80 %