Valitut rajaukset: Poista rajaukset
7L00GC23-3001
Opintojakson toteutuksesta vastaa Turun ammattikorkeakoulu. Opintojaksolle voivat viiden ammattikorkeakoulun sopimuksen mukaisesti osallistua ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon mielenterveys- ja päihdetyön opintojen tutkinto-opiskelijat ja polkuopiskelijat Tampereen, Turun, Jyväskylän, Oulun ja Satakunnan ammattikorkeakouluista. Intensiivipäivät järjestetään Turun ammattikorkeakoulussa. Vastuuopettaja Johanna Berg/Turun AMK. Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, laskee opintojakson arvosana yhdellä numerolla.
7L00GC24-3001
Opintojakson toteutuksesta vastaa Tampereen ammattikorkeakoulu. Opintojaksolle voivat viiden ammattikorkeakoulun sopimuksen mukaisesti osallistua ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon mielenterveys- ja päihdetyön opintojen tutkinto-opiskelijat ja polkuopiskelijat Tampereen, Turun, Jyväskylän, Oulun ja Satakunnan ammattikorkeakoulusta. Intensiivipäivät järjestetään Tampereella. Vastuuopettaja Johanna Vilppola/TAMK. Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, laskee opintojakson arvosana yhdellä.
7L00GC26-3001
Opintojakso on osa kliinisen asiantuntijan mielenterveys- ja päihdetyön opintojen kokonaisuutta ja sille voivat osallistua näissä opinnoissa opiskelevat tutkinto- ja polkuopiskelijat. Opintojakso kytkeytyy läheisesti kliinisen mielenterveys- ja päihdetyön opintojaksoihin, kulkien näiden opintojaksojen rinnalla koko koulutuksen ajan. Opintojakson suorittaminen edellyttää osallistumista myös kllinisen asiantuntijan mielenterveys- ja päihdetyön opintojen muille opintojaksoille.