Valitut rajaukset: Poista rajaukset
7K00FO62-3001
Ohjattu harjoittelu voidaan tehdä suunnitellusti palkallisena harjoitteluna sairaanhoitajan työsuhteessa 140 op jälkeen. Sairaanhoitajakoulutuksen harjoittelujaksojen paikkoja valittaessa on huomioitava harjoittelujaksojen sijoittuminen laaja-alaisesti hoitotyön eri osa- alueille. EU-direktiivin edellyttämät yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan ammatillisen osaamisen alueet ovat Sisätautipotilaan hoitotyö, Kirurgisen potilaan hoitotyö, Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö, Äitiyshuolto, Mielenterveys- ja päihdetyö, Gerontologinen hoitotyö ja kotisairaanhoito, Akuutti hoito, Palliatiivinen hoitotyö ja elämän loppuvaihe sekä Vammaisuus ja vammaisten hoito.
7K00FO63-3005
Ohjattu harjoittelu voidaan tehdä suunnitellusti palkallisena harjoitteluna sairaanhoitajan työsuhteessa 140 op opintojen jälkeen. Sairaanhoitajakoulutuksen harjoittelujaksojen paikkoja valittaessa on huomioitava harjoittelujaksojen sijoittuminen laaja-alaisesti hoitotyön eri osa- alueille. EU-direktiivin edellyttämät yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan ammatillisen osaamisen alueet ovat Sisätautipotilaan hoitotyö, Kirurgisen potilaan hoitotyö, Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö, Äitiyshuolto, Mielenterveys- ja päihdetyö, Gerontologinen hoitotyö ja kotisairaanhoito, Akuutti hoito, Palliatiivinen hoitotyö ja elämän loppuvaihe sekä Vammaisuus ja vammaisten hoito.
7K00FP45-3001
Vaihtoehtoisten ammattiopintojen alkaessa opiskelijalla tulee olla suoritettuna 135 op opintoja. Näihin tulee sisältyä sen alueen teoreettisetopinnot, mitä opiskelija on valinnut vaihtoehtoisiksi ammattiopinnoikseen ja anatomian ja fysiologian opinnot. Vaadittavat alueet ovat sisätautien hoitotyö, kirurginen hoitotyö, mielenterveys- ja päihdehoitotyö, ikääntyneen hoitotyö sekä hoitotyön sosiaali- ja terveyskeskuksessa. Osallistuminen opintojaksoon Digitalisoituvat terveydenhuolto tai Kotiin tuotettu teknologisoituva hoitotyö